Centralne smarowanie a mniejsze tarcie

Wydajność linii produkcyjnej jest ściśle uzależniona od znajdujących się w jej składzie maszyn. Te z kolei nie będą działać poprawnie, jeśli poszczególne komponenty układu będą się o siebie ocierać.

Tarcie jest jednym z wrogów maszyn, dlatego specjaliści nieustannie pracują nad jego zmniejszaniem. Najskuteczniejszym do tej pory sposobem okazują się być układy centralnego smarowania. Układy te to dziś podstawa działania wszelkich fabryk, produkcji i wielu innych sektorów szeroko rozumianego przemysłu. To dzięki nim maszyny pozostają w trybie ciągłej pracy, bez konieczności przestojów i ryzyka awarii spowodowanych niedostatecznym nasmarowaniem układu. Na jakiej zasadzie działają układy centralnego sterowania i jakie przynoszą korzyści?

Przyłączka kątowa – do nabycia u polskiego dystrybutora – PROOIL

Czym są układy centralnego smarowania?

Zasady działania układów centralnego smarowania są dość proste, choć mogą różnić się między sobą zależnie od rodzaju układu. W ogólnym rozumieniu układ centralnego smarowania to proste i funkcjonalne urządzenie stosowane do doprowadzania smaru do miejsc, w których stykają się elementy maszyn i urządzeń.

Wykorzystując system dozowników i rozdzielaczy, pompy dostarczają smar do poszczególnych elementów w dostosowanych do ich potrzeb ilościach, a proces ten odbywać może się okresowo, bądź nieustannie, w zależności od zapotrzebowania konkretnej maszyny. Precyzyjnie określona, dozowana automatycznie dawka środka smarującego trafia do wszystkich punktów styku, które mogą być narażone na negatywne skutki tarcia podczas intensywnej pracy urządzenia. Główne zasilanie układu centralnego smarowania stanowi pompa, przy czym wśród tych najczęściej stosowanych wyróżniamy pompy ręczne, pneumatyczne, elektryczne oraz wieloprzewodowe. Te ostatnie stosowane są zwykle w urządzeniach, które nie mają możliwości podłączenia do napięcia zasilającego.

Gdzie stosuje się układy centralnego smarowania?

Poza środowiskiem przemysłowym, a więc liniami produkcyjnymi i maszynami przemysłowymi, układy centralnego smarowania wykorzystuje się także do smarowania stacjonarnych pojazdów takich jak ciągniki i autobusy oraz do smarowania roboczych maszyn jezdnych, a więc koparek, ładowarek oraz maszyn rolniczych, budowlanych i górniczych. Ujmując temat bardziej ogólnikowo, układy centralnego smarowania są powszechnie stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest nieustanne dostarczanie smaru do wielu elementów maszyny lub układu jednocześnie.

Jakie zalety niesie ze sobą stosowanie układów centralnego smarowania?

Centralne smarowanie wpływa na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji maszyn, ponieważ zapobiega zatrzymywaniu procesu produkcyjnego wskutek awarii, a jednocześnie powoduje, że środek smarujący za każdym razem aplikowany jest w takiej samej ilości, przez co nie dochodzi do zjawiska przesmarowania układu.

Wśród zalet korzystania z tego typu układów można wymienić przede wszystkim zwiększenie efektywności pracy maszyn poprzez zmniejszenie czasu ich przestoju, przy jednoczesnym zwiększeniu ich wydajności oraz prędkości oraz obniżenie kosztów operacyjnych dzięki oszczędności energii, ograniczenie ilości potrzebnych części zamiennych oraz zużywanego środka smarnego, a także zmniejszenie nakładów na obsługę dzięki ograniczeniu nakładu pracy operatora.

Jaki układ centralnego smarowania wybrać?

Rynek producentów układów centralnego smarowania jest dość rozbudowany, z wieloma firmami specjalizującymi się w układach o konkretnym przeznaczeniu jak i tych, które traktują temat bardziej ogólnie. Istnieje również wiele różnych rodzajów układów centralnego smarowania, z których każdy spełnia nieco inną funkcję.

Wśród dostępnych układów znajdziemy więc układy jednoliniowe, przeznaczone do smarowania maszyn o dość zwartej budowie i małym zapotrzebowaniu na środek smarny, układy progresywne przystosowane do maszyn o wielu punktach smarnych, układy impulsowe dla maszyn o małym zapotrzebowaniu i bardzo precyzyjnie określonych punktach i czasie smarowania oraz układy natryskowe, przeznaczone do smarowania punktów otwartych.

Określenie tego który układ będzie najlepiej pasował do danego środowiska bez uprzedniego poznania wszystkich rodzajów układów i ich zastosowań jest niemalże niemożliwe. Wątpliwości nie ulega jednak rola, jaką na jakości produktu odegra jej producent. Wśród firm, które niewątpliwie poleca się każdemu przedsiębiorcy poszukującemu odpowiedniego układu centralnego smarowania znajdą się niewątpliwie giganci tacy jak Lincoln oraz SKF.

To niekwestionowani liderzy w swojej dziedzinie, którzy już od wielu lat zajmują się produkcją zarówno podzespołów, jak i całych układów centralnego smarowania dla różnych dziedzin przemysłu. PROOIL jest jednym z nielicznych dystrybutorów tych marek w Polsce.