Czujniki pomiarowe ciśnienia i poziomu – zastosowanie w automatyce

Automatyka jest dziedziną nauki, ale przy tym jest także i pewnym systemem, który składa się z różnego rodzaju urządzeń należących do trzech różnych grup, każde z tych urządzeń jest niezwykle ważne dla całego systemu i tylko w przypadku, kiedy połączymy je w jedną całość, będziemy mogli powiedzieć o w pełni sprawnym systemie, spełniającym nasze oczekiwania.

Urządzenia pomiarowe

Niezwykle istotną grupą urządzeń mających swoje zastosowanie w automatyce i budującą cały system są różnego rodzaju czujniki czyli urządzenia z grupy pomiarowej, których najważniejszym zadaniem jest kontrolowanie przebiegu pracy urządzeń z pozostałych grup systemu, jak i całego procesu prowadzonego przez zakład. Urządzenia pomiarowe pełnią funkcję straży, która to dba aby zawczasu wykryto różnego rodzaju niepokojące sygnały, które mogą zwiastować awarię i usterki systemu, a w rezultacie prowadzić do przestojów, strat czy nawet i do zagrożenia życia pracowników. Poza niewątpliwie ważną rolą bezpieczeństwa, urządzenia te odpowiadają również za różnego rodzaju pomiary, których celem jest sprawdzanie dokładności oraz jakości prowadzonej produkcji.

przemysł

Czujniki ciśnienia w automatyce

Do urządzeń dbających o bezpieczeństwo zarówno systemu, jak i pracowników przy nim pracujących, należą między innymi czujniki ciśnienia. Stosowane są one w wielu miejscach, gdzie wraz z innymi elementami tworzą cały system automatyki. W zależności od potrzeb wykonywane są z odpowiednią starannością i z odpowiednich materiałów tak by sprostały, każdym warunkom w których będą zmuszone pracować.

Wykorzystywane są między innymi w chłodnictwie czy klimatyzacji, gdzie sprawdzają ciśnienie różnego rodzaju czynników chłodzących. W hydraulice ruchomej, w której to muszą kontrolować poziom ciśnienia między innymi olejów. Swoją rolę mają również w medycynie, gdzie mierzą poziom ciśnienia gazów medycznych, na przykład tlenu. W różnego rodzaju sprężarkach, zarówno tłokowych, śrubowych czy sprężarkach turbo. Jednak najczęściej stosuje je się w różnego rodzaju zastosowaniach sanitarnych, czyli przy produkcji żywności, napojów, a także przy procesach biotechnologicznych i w medynie oraz farmacji.

schemat czujnika

Czujniki poziomu w automatyce

Czujniki poziomu są również bardzo ważnym elementem zabezpieczającym funkcjonowanie różnego rodzaju zakładów i jego pracowników, ale odpowiadają także za prawidłowe funkcjonowanie linii produkcyjnych.  Czujniki te odpowiadają między innymi za właściwie podawanie i miarkowanie produktu. Stosowane są one w miejscach, w których mamy do czynienia z produkcją, przetwarzaniem lub magazynowaniem różnego rodzaju nie policzalnych przedmiotów, chociażby w fabrykach różnego rodzaju żywności, gdzie za sprawą takich czujników dokładnie odmierzana jest ilość produktu, który ma trafić do opakowania.

Mierzą również one poziom cieczy w różnego rodzaju zbiornikach, studniach czy piezometrach, na przykład na stacjach paliw, gdzie mierzą zakupione przez nas paliwo oraz w różnego rodzaju zbiornikach retencyjnych, w których gdy dojdzie do wzrostu stanu wody, czujniki te informują o zagrożeniu i uruchomiają pompy oraz grodzie.