Czym są chromatografy cieczowe?

Chromatografia cieczowa stosowana jest w chemii jako metoda preparatywna lub analityczna. Niezbędna jest podczas rozdziału mieszanin na poszczególne składniki.

Układ chromatograficzny składa się z trzech składników – mieszaniny, sorbentu i eluentu. Do przeprowadzenia analizy niezbędne są chromatografy cieczowe, które umożliwiają rozdział chromatograficzny substancji.  

Chromatografy cieczowe – z czego są zbudowane?

Chromatografy składają się najczęściej ze zbiornika na fazę ruchomą, odgazowywacza, zaworów proporcjonujących, pomp, dozownika, przedkolumny, kolumny, termostatu, detektora, zbiornika na zużyty eluent oraz komputera. Jest to niezmiernie rozbudowany sprzęt, dedykowany chemikom analitycznym, zwłaszcza tym, którzy zajmują się proteomiką. Ważne, aby wybrany sprzęt był solidnie wykonany o w miarę możliwości prostej konstrukcji poszczególnych elementów. Tylko taki chromatograf jest gwarancją niezawodności i bezawaryjnej, długoletniej pracy. Wysokiej jakości chromatografy cieczowe posiadają modułową budowę, która pozwala na dopasowanie urządzenia do potrzeb każdego klienta. Istotne jest, aby chromatograf posiadał intuicyjne oprogramowanie, które ułatwi analizę oraz badania. 

Jak działają chromatografy cieczowe?

Podczas rozdzielenia substancji, za pomocą chromatografu cieczowego, składniki ulegają podziałowi między dwie fazy – ruchomą i stacjonarną. Proces analizy przeprowadza się na dwa sposoby – metodą izokratyczną lub gradientową. Urządzenie pozwala na dokładny proces badawczy, który pozwoli na otrzymanie wyniku w postaci wykresu. Wykaże on piki odpowiadające poszczególnym składnikom, które zawarte są w analizowanej substancji. Detektor, który jest elementem chromatografu cieczowego, jest odpowiedzialny za uzyskany wynik. Chromatograf dostarcza informacje jakościowe oraz ilościowe. Występują różne mechanizmy rozdziału w chromatografii cieczowej – tymi mechanizmami mogą być: układy chromatograficzne adsorpcyjne, podziałowe, żelowe lub jonowymienne. Ponadto chromatografię cieczową można podzielić na kolumnową i planarną. 

chromatografy cieczowe

Chromatografy cieczowe – od tego są specjaliści

Na rynku są firmy, które w sprzedaży posiadają chromatografy cieczowe, a ponadto oferują pomoc w ich dopasowaniu i celnej konfiguracji. Specjaliści uzupełniają sprzęt o odpowiednie usługi aplikacyjne oraz walidację metod analitycznych. Jest to niezmiernie istotne, aby chromatograf był dopasowany do klienta, spełniał wszystkie potrzebne funkcje, a ponadto był niezawodny i służył długie lata. Profesjonalne firmy, dla instalowanych systemów, wykonują kwalifikację IQ, OQ, PQ. Ważne, aby wybrane przez nas urządzenie posiadało wysokiej klasy system i intuicyjne oprogramowanie pozwalające na szybką i przyjemną obsługę. Ponadto ważne jest, aby chromatograf cieczowy posiadał łatwy i nieskomplikowany mechanizm drukowania raportów. Firmy oferują również pompy, samplery, detektory, termostaty oraz nowoczesne oprogramowania, które pozwalają na poprawne i szybkie sterowanie urządzeniem.

Warto wybrać firmę z długoletnim doświadczeniem na rynku, która pomoże kupić odpowiednie urządzenie oraz dopasować je indywidualnie do klienta i jego potrzeb. Jest to fundamentem dobrej pracy i zadowolenia każdego chemika. Ważne jest, aby chromatograf cieczowy był wysokiej jakości, dzięki czemu urządzenie będzie niezawodne i służyło długie lata.