Czym zajmuje się inspektor nadzoru?

Występują różne rodzaje inwestycji budowlanych. Może to być na przykład budowa domu jednorodzinnego, bloku mieszkalnego czy ogromnej galerii handlowej. W każdym przypadku osoba finansująca przedsięwzięcie jest inwestorem. Nie każdy inwestor posiada wiedzę z zakresu budownictwa. Jeżeli mówimy o firmie deweloperskiej to jej wiedza może być duża, lecz jeżeli jest to osoba prywatna to niekoniecznie będzie się znała na rzeczy. Jednakże każdy inwestor pragnie by budowa odbywała się zgodnie z planem, bez konieczności wprowadzania poprawek pochłaniających kolejne fundusze. Dlatego też warto powołać inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozjaśnienie zagadnienia

Niezależnie od tego, kim jest inwestor i jaką wiedzę posiada, ma prawo powołać inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli budowa obejmuje skomplikowane prace lub jeśli mowa o budynku pożytku publicznego, obecność inspektora jest wymagana. Może zostać nim osoba posiadająca uprawnienia budowlane, które pozwalają na pełnienie funkcji technicznych. Poza tym musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie dostosowane do typu budowy.

budowa

Najważniejszym zadaniem inspektora nadzoru jest reprezentowanie interesów inwestora na placu budowy. Nadzór inwestorski dba by budynek powstawał zgodnie z projektem i w określonym przez umowę czasie. Jego nadrzędną funkcją jest czuwanie nad rzetelnym wykonywaniem wszelkich prac. Ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy, jeżeli wykryje nieprawidłowości w wykonywanych pracach. Ma prawo żądać wprowadzenia poprawek lub ponownego wykonania wadliwej konstrukcji.

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

Do obowiązków inspektora, oprócz nadzorowania, jakości wykonywanych prac należy:

  • Kontrolowanie materiałów budowlanych pod kontem ich, jakości. Inspektor sprawdza czy są właściwe do zastosowania w danym typie budowy.
  • Inspektor bierze udział w odbiorach poszczególnych części budowy.
  • Do jego zadań należy również potwierdzenie wykonania robót jak i kontrolowanie rozliczeń budowy.

Każdy inspektor ma określone obowiązki, lecz posiada też prawa. Należy do nich:

  • Wydawanie polecenie kierownikowi budowy, jeżeli inspektor zauważył uchybienia. Ma wtedy prawo żądać od wykonawcy ponownego przeprowadzenia wadliwie wykonanych prac.
  • Inspektor ma prawo wstrzymać prace na budowie, jeżeli dalsza realizacji może skutkować powstaniem zagrożenia. Prace również mogą zostać przerwane, jeżeli inspektor zauważy poważne rozbieżności względem projektu budynku.

Stanowisko inspektora nie może być łączone z funkcją kierownika budowy. Zabrania tego Prawo Budowlane.

Dobre rozwiązanie

Jeżeli inwestor nie posiada specjalistycznej wiedzy budowlanej lub chce dodatkowo zabezpieczyć swoją inwestycję może powołać inspektora nadzoru. Będzie on dbał o prawidłowy przebieg budowy. Nie dopuści do użytku niedozwolonych lub zużytych materiałów. Będzie kontrolował zgodność prowadzonych prac z projektem. Zadba by wyłożone pieniądze zostały właściwie spożytkowane. Na prośbę inwestora skontroluje również rozliczenia dotyczące budowy. Firma inż. Marka Świtlickiego – rzeczoznawcy budowlanego – oferuje takie usługi. Możesz zasięgnąć u nich profesjonalnej porady oraz otrzymać eksperckie orzeczenie techniczne, a także skorzystać z nadzoru inspektorskiego lub szczegółowych obliczeń konstruktorskich.

Warto oddać budowę w dobre, doświadczone ręce, aby mieć pewność, że zostanie ona przeprowadzona solidnie i sprawnie.