Jakie są zalety wdrożenia FSSC 22000?

FSSC 22000 to system certyfikacji bezpieczeństwa żywności uznawany na całym świecie. Stosuje się go w stosunku do wszystkich organizacji w łańcuchu produkcji produktów spożywczych i pasz.

Co reguluje FSSC 22000?

FSSC 22000 to program określający wymagania względem opracowania, wdrożenia i obsługi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Został opracowany przez CIAA, czyli Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union. Program jest oparty na międzynarodowych standardach  uznanych prze Gobal Food Safety Initiative (GFSI), organizację dbającą o jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. FSSC jako program jest ciągle rozwijany w celu umożliwienia stosowania go wobec wszystkich ogniw w łańcuchu dostaw żywności. Wielkie koncerny spożywcze oraz ich dostawcy stosują i aktywnie wspierają system FSSC 22000.

Jakie korzyści daje wdrożenie zasad FSSC 22000?

Wdrożenie zasad systemu FSSC 22000 oferuje wiele korzyści.

 • Umożliwia identyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności
 • Dostarcza narzędzi koniecznych do zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Pomaga określić sposób, w jaki firma jest w stanie spełnić wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • Ułatwia przeprowadzanie wewnętrznych testów porównawczych
 • Ułatwia zarządzanie w wielu różnych lokalizacjach także w skali międzynarodowej
 • Wspomaga wydajność
 • Zwiększa świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności
 • Zwiększa zaangażowanie pracowników
 • Zapewnia zaufanie klientów

Spełnienie wymogów programu FSSC 22000 zapewnia akredytację na zgodność z wymogami ISO i uznawalność ze strony EA, czyli Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji. Dzięki dostosowaniu się do reguł systemu możliwe jest prowadzenie działalności w szerokim zakresie przy produkcji żywności włącznie z prowadzeniem uboju, a także produkcji pasz dla zwierząt. Uzyskanie akredytacji związanej ze spełnianiem wymogów programu FSSC 22000 jest warunkiem wstępnym procesu zatwierdzania dostawców żywności, dzięki któremu możliwe jest dotarcie do szerokiego grona klientów. Uznanie w oczach konsumentów decyduje o osiągnięciu sukcesu na płaszczyźnie ekonomicznej.

FSSC 22000

Samodzielne wdrażanie FSSC 22000 w firmie

Wdrożenie FSSC 22000 daje wymierne korzyści w postaci polepszenia procesu produkcji oraz uzyskania certyfikowanego produktu wzbudzającego zaufanie konsumentów. By to zrobić i poprawić wiarygodność działającej na rynku spożywczym firmy, konieczne jest zdobycie wiedzy z zakresu struktury FSSC 22000 umożliwiającej zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Pomocne w tej dziedzinie są szkolenia organizowane przez renomowane ośrodki zatrudniające wysoce wykwalifikowanych trenerów. Dzięki szkoleniu możliwe jest zdobycie wiedzy na temat systemu wraz z kluczowymi dla niego terminami i definicjami oraz koncepcjami stojącymi za strukturą FSSC 22000.

Dla kogo są przeznaczone szkolenia FSSC 22000?

Szkolenia z zakresu FSSC 22000 są przeznaczone dla:

 • producentów żywności
 • producentów dodatków do żywności (w tym także gazów, takich jak O2, CO2, Ar i N2)
 • zakładów zajmujących się pakowaniem i konfekcjonowaniem żywności (na przykład plastrowaniem lub pakowaniem w atmosferze ochronnej)
 • dostawców żywności

W szkoleniu mogą wziąć udział przede wszystkim:

 • osoby piastujące stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla
 • kierownicy działów jakości
 • pracownicy działów kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności
 • osoby zaangażowane w budowę i utrzymanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • pracownicy działów produkcji lub inni pracownicy chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie działania programu FSSC 22000

Przydatność szkoleń z zakresu FSSC 22000

W trakcie przebiegu szkolenia jego uczestnicy zapoznają się ze szczegółową misją i wizją FSSC 22000 oraz różnicami zachodzącymi pomiędzy tym programem a innymi schematami certyfikacji i zasadami audytowania dla podmiotów działających w branży spożywczej. W czasie szkolenia z zakresu FSSC 22000 przedstawione są wymagania stawiane na rynku spożywczym. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym, na co należy zwrócić uwagę w procesie wdrażania FSSC lub przy certyfikacji na zgodność z systemem. W planie szkolenia zaplanowane powinny być następujące punkty:

 • zapoznanie uczestników z wymaganiami FSSC 22000 (wersja 5) i zasadami certyfikacji
 • przypomnienie wymagań ISO 22000:2018
 • zapoznanie uczestników z celami i sposobami planowania audytów oraz sposobów ich efektywnego przeprowadzania i raportowania
 • przedstawienie dokumentacji audytu

Zdobyta w trakcie szkolenia z zakresu FSSC 22000 umożliwi wdrożenie programu w firmie i otwarcie jej na nowe możliwości.