Szkolenia Bureau Veritas

Szkolenia Bureau Veritas jest to certyfikowana jednostka szkoleniowa, działająca międzynarodowo, a jednocześnie – jest jedną z najbardziej cenionych jednostek szkolących na rynku polskim, w samym tylko kraju szkoląc rocznie ponad 2000 osób. Poprzez świadczone usługi, Bureau Veritas wspiera podmioty, prowadzące działalność w różnych sektorach gospodarki, w prowadzeniu firmy w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia zaufania ze strony klientów, inwestorów czy lokalnych społeczności. Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej.

Zapraszamy!

Nazwa Szkolenia Bureau Veritas
adres: ul. Migdałowa 4
poczta: 02-796
miejscowość: Warszawa
strona: https://szkolenia.bureauveritas.pl
adres e-mail: biuro@pl.bureauveritas.com