Jak zwiększyć wydajność produkcji?

Od lat siedemdziesiątych XX wieku w sektorze obróbki metalu nastąpił intensywnie rozwijający się proces automatyzacji. Niemal każda, większa wytwórnia bazuje na komputerowo sterowanych maszynach, które składają się na pracę całego systemu, odpowiedzialnego za zarządzanie produkcją.

Udział inżynierów oraz automatyków, specjalizujących się w tworzeniu tego typu rozwiązań, jest aktualnie coraz bardziej pożądany również na polskim rynku. Jednym z takich sposobów, który efektywnie zwiększa wydajność produkcji, jest Koncepcja Elastycznej Produkcji (znana w skrócie jako FMC).

FMC – co to jest?

Ang. Flexible Manufacturing Concept to międzynarodowa technologia, odpowiadająca za przygotowanie kompletnych rozwiązań, które wprowadza się do narzędziowni lub innych tego typu fabryk, związanych z przemysłem metalowym. Opiera się na wykorzystaniu robotów, maszyn wspomaganych komputerowo oraz sterowanych numerycznie (w skrócie CNC), które efektywnie odpowiadają za zwiększenie wydajności pracy frezarek, tokarek czy elektrodrążarek, będących tradycyjnie obsługiwanych przez człowieka.

Najważniejszą zaletą tego systemu, jak sama nazwa mówi, jest jego elastyczność. Dopuszcza niewielką liczbę potencjalnych zmian w czasie trwania produkcji, niezależnie czy nastąpią jako nieprzewidziane czy pod kontrolą, czyli zostały zaprogramowane. FMC odpowiada również za stworzenie specjalistycznych przyrządów o charakterze ustawczo-pomiarowym. Jak wygląda wdrożenie tego systemu do swojej firmy?

Cztery kroki FMC w produkcji

Proces wdrażania nowego systemu składa się ze sprawdzonych, czterech etapów. Pierwszym jest standaryzacja. Najczęściej związana jest z wprowadzeniem nowych systemów mocowania detalu poddawanego obróbce, przykładowo w postaci zero point, który opiera się na sprężynach śrubowych. Dzięki temu uzyskuje się:

  • jak najwyższe bezpieczeństwo,
  • maksymalną żywotność maszyny,
  • zwiększa się powtarzalność przy jednoczesnej redukcji czasu przestoju pomiędzy kolejnymi fazami jej pracy.

Następnym etapem jest organizacja, związana z pomiarem. Odpowiada za wprowadzenie systemu zarządzania produkcją (w skrócie MES), który pozwala na doskonałe planowanie i pełną optymalizację każdego elementu tego procesu. W tym celu wprowadza się do danej narzędziowni czy wytwórni części metalowych tak zwane maszyny pomiarowe, zajmujące się presentingiem oraz automatycznymi pomiarami seryjnymi.

Kolejny krok to automatyzacja. Ponieważ filozofia FMC zakłada elastyczność, stosuje się w tym celu modułowe, rozszerzalne i modyfikowalne systemy automatyzacji. Są to różnego rodzaju manipulatory, roboty, obsługujące dwa magazyny albo poruszające się po wielu torach, dzięki którym można wydłużyć dzienne godziny produkcji, niezależnie od zmian pracy operatora.

zwiększanie wydajności produkcji - przemysł metalowy

Ostatnia faza to integracja. Oznacza to, że wszystkie pracujące obrabiarki zostają zaprogramowane z pozostałymi elementami linii produkcyjnych, łącznie z zarządzaniem przepływem informacji, w celu przyspieszenia dialogu oraz minimalizacji błędnego zrozumienia w komunikacji międzyludzkiej.

Kompleksowa i wszechstronna pomoc

Jeżeli nie jest się specjalistą od automatyzacji produkcji, a zamierza się wprowadzić system FMC do swojej działalności, warto zwrócić się o fachową pomoc. Na polskim rynku od kilku lat prężnie rozwija się szwajcarska organizacja Erowa, która potrafi efektywnie wesprzeć rozwój firmy na każdym etapie, począwszy od wdrażania kompleksowego systemu po sprzedaż poszczególnych produktów, odpowiedzialnych za zwiększenie wydajności produkcji. Oparta na tak zwanym Przemyśle 4.0 proponuje najnowsze programy, dedykowane do produkcji mechanicznej, w szczególności do obróbki skrawaniem albo do budowy form.

Jest odpowiedzialna za wprowadzenie robotów, które mogą wykonywać aż osiem czynności podczas pracy produkcyjnej oraz oferuje wszechstronne maszyny pomiarowe, bazujące na automatycznych cyklach pomiarowych w technologii CNC.

Idea systemu FMC wraz ze stosowaną technologią sprawdzają się przy zwiększeniu produkcji każdego typu części metalowych, nawet tak wymagających jak w przypadku branży zegarmistrzowskiej. Warto zainteresować się tą innowacyjną formą zarządzania oraz dedykowanymi w tym zakresie rozwiązaniami.