Dodatkowe wyposażenie bram szybkobieżnych

Bramy szybkobieżne znajdują dziś zastosowanie w naprawdę różnych gałęziach przemysłu, sprawdzając się doskonale jako przegrody pomiędzy pomieszczeniami w magazynach, zakładach produkcyjnych, warsztatach i myjniach samochodowych, a nawet pomieszczeniach spożywczych i chłodniach. Poza charakterystycznymi cechami takimi jak niespotykana w innych rozwiązaniach prędkość otwierania i zamykania bramy, wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne i środowiskowe czy też dużą odpornością na zmienne warunki cieplne, bramy szybkobieżne wyposażane są dziś w szereg udoskonaleń i dodatkowych rozszerzeń pozwalających na ich jeszcze wydajniejsze wykorzystanie. Jakie wyposażenie dodatkowe można spotkać w najbardziej popularnych modelach bram szybkobieżnych?

Dodatkowe elementy konstrukcyjne bram szybkobieżnych

Zależnie od miejsca montażu bramy i otoczenia, w jakim ta będzie pracować, konieczna może okazać się zmiana umiejscowienia silnika oraz jego ogrzewanie. Na zastosowanie tego typu rozwiązań pozwala choćby brama Dynamicroll STANDARD, w której można liczyć też na dodatkowe uszczelnienie konstrukcji, istotne w przypadku montowania bramy na zewnątrz. Wśród istotnych cech konstrukcyjnych, które można zainstalować w bramach szybkobieżnych warto wyróżnić też różnorodne sposoby odblokowywania bramy: odblokowanie łańcuchowe, szybkie, ręczne oraz automatyczne. W przypadku opcji ręcznej możliwe jest wówczas otworzenie bramy nawet w trakcie awarii prądu za pomocą specjalnej dźwigni, natomiast w przypadku odblokowania automatycznego brama otwiera się całkowicie i może być zsynchronizowana z systemem ewakuacyjnym lub pożarowym, usprawniając tym samym poruszanie się po budynku w sytuacji zagrożenia.

Bramy Dynamicroll Standard posiadają najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie automatyki. Źródło zdjęcia: https://www.ditex.com.pl/produkty/dynamicroll-standard

Ważną rolę w działaniu bram szybkobieżnych odgrywają oczywiście wszelkie zabezpieczenia chroniące przed zamknięciem się bramy w trakcie gdy przechodzi przez nią człowiek czy gdy na jej drodze pojawi się jakakolwiek przeszkoda. Tradycyjnie stosuje się w tym miejscu odpowiednie sensory, jednak w ramach wyposażenia dodatkowego można pokusić się o zainstalowanie w ich miejscu lub wspomagająco wraz z nimi listwy radiowej (zgodnej z wymogami EN 13241) lub fotobariery.

Rozważając dodatkowe elementy wyposażenia bram szybkobieżnych nie można zapomnieć także o jej bez wątpienia najważniejszym elemencie, czyli samej kurtynie. Tu możliwości personalizacji bramy są naprawdę ogromne – kurtyny mogą posiadać dodatkowo odpowiednie atesty dla przemysłu spożywczego, właściwości antystatyczne, zwiększoną odporność na zarysowania (kurtyny wykonane z poliuretanu, o średniej wadze: 2 kg/m2 i gęstości rzędu 2000g/ m2). W przypadku kurtyny Dynamicroll STANDARD umożliwiamy też wybór pomiędzy kurtyną mleczną z PVC o 40% przepuszczalności światła, kurtyną izolowaną 3,5 mm o przenikalności ciepła 3,9 W/m2K przeznaczoną do temperatur powyżej –10˚C, oraz kurtyną izolowaną 7 mm o przenikalności ciepła rzędu 3,3 W/m²K. W innych rozwiązaniach oferujemy także możliwość dobrania kurtyny FDA do pomieszczeń czystych, istotnych dla przemysłu spożywczego i farmakologicznego.

Dodatkowe opcje sterowania bramą szybkobieżną

W przypadku sterowania bramami szybkobieżnymi, ich lekka i niezawodna konstrukcja pozwala na wprowadzenie wielu ulepszeń usprawniających pracę całego systemu i pozwalających przystosować bramę do działania w naprawdę różnorodnych warunkach. Przykładowo, w przypadku bram stosowanych w pomieszczeniach o dużej wilgotności możliwe jest wykonanie dodatkowego lakierowania na centrali sterującej, chroniącego wrażliwą elektronikę przed uszkodzeniami ze strony wilgotnego powietrza, czy obudowania centrali w stal nierdzewną, chroniącą ją jednocześnie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Seria bram szybkobieżnych Dynamicroll Standard stosowana jest z powodzeniem w przemyśle. Grafikę pozyskano ze strony https://www.ditex.com.pl/produkty/dynamicroll-standard

Bramy szybkobieżne pozwalają też na dość dużą swobodę w kontekście zdalnego sterowania bramą – sterowanie może odbywać się tu nie tylko za pomocą przycisków zamontowanych bezpośrednio przy bramie, ale także w formie radiowej, z zastosowaniem pilotów otwierających bramę z większej odległości. Możliwy jest tu też montaż różnorodnych zaawansowanych programatorów pozwalających na kontrolowanie skomplikowanych ustawień dotyczących prędkości zamykania, położenia krańcowego, mocy silnika i ustawień UPS, jak też wyświetlających ewentualne błędy w działaniu całego systemu.

Ostatnim, choć nie mniej ciekawym rozwiązaniem dodatkowym dla bram szybkobieżnych jest możliwość zamontowania w bramach szybkobieżnych baterii UPS, która będzie zapewniała ciągłość działania bramy nawet w momencie awarii prądu oraz różnego rodzaju radarów i semaforów informujących o tym, czy przejście przez bramę jest w danej chwili możliwe i bezpieczne.